top of page

Algemene bepalingen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene bepalingen zijn geldig vanaf de inschrijving na een proefles.

1.2 Wanneer er met de muzieklessen is aangevangen, zullen deze vanzelf doorlopen tot het moment wanneer de klant heeft aangegeven de lessen te willen stoppen (zie Opzeggen). De lessen die nog open staan kunnen worden gevolgd, maar er vindt geen restitutie plaats.

1.3 De lessen vinden plaats in dB’s (adres: CAB Rondom 100, 3534 BD Utrecht).

 

2. Lestijden

2.1 De lessen lopen zo veel mogelijk parallel aan de lessen van het basisonderwijs Midden-Nederland. Op de website kun je vinden wanneer er geen lessen zullen plaatsvinden onder het kopje ‘Vakanties’.

2.2 De lessen duren 30 of 60 minuten, afhankelijk van het gekozen pakket. Er zijn twee opties bij 60 minuten les. Dit is 60 minuten per week of om de week. Bij 30 minuten is alleen elke week een mogelijkheid. Bij 60 minuten lessen om de week stuur ik steeds tot aan de eerstvolgende vakantie de planning met wanneer de leerling verwacht wordt.

 

3. Benodigdheden

3.1 De leerling neemt zelf drumstokken mee naar de les en is verantwoordelijk voor aanschaf van benodigd lesmateriaal.

3.2 De leerling dient zelf voor gehoorbescherming te zorgen. Anne Heymeriks drumlessen, of de docenten in kwestie, zijn nooit aansprakelijk voor de eventueel opgelopen gehoorschade.

 

4. Kosten en Betaling

4.1 Er wordt gewerkt met pakketten van 10 of 20 lessen. Deze lessen worden voor de eerste les volledig betaald. Na de laatste les wordt automatisch een factuur gestuurd van hetzelfde pakket die hiervoor gekozen was. Mocht de wens zijn om naar een ander pakket over te stappen, dient de leerling hier zelf naar te informeren.

4.2 Bij eenmalig te laat betalen wordt er contact met je opgenomen. Meermaals te laat betalen kan resulteren in het beëindigen van de drumlessen.

4.3 Voor de lespakketten is geen restitutie mogelijk.

 

4.4 Contant betalen is niet mogelijk.

 

5. Afwezigheid

5.1 Bij afwezigheid van de reguliere docent zal er een vervangende docent met vergelijkbare vaardigheid en kennis ingezet worden. Indien dit niet mogelijk is, zal de les niet doorgaan. Deze les wordt dan niet in rekening gebracht.

5.2 De leerling dient zich bij ziekte of afwezigheid minimaal 48 uur voor aanvang af te melden bij de docent. Wanneer dit niet gebeurt, zal de les niet worden ingehaald, en wel in rekening gebracht worden.

5.3 De leerling kan zich per half jaar één keer kosteloos afmelden, mits dit minstens 48 uur van te voren gedaan is. Dit kan eenmalig tussen de maanden september t/m januari, en februari t/m juli.

 

6. Opzeggen

6.1 Mocht de leerling willen stoppen met de lessen, wordt er gekeken hoeveel lessen er nog over zijn van het pakket. Deze kunnen nog worden gevolgd. Daarna worden de lessen beëindigd. Mocht de wens vanuit de klant zijn per direct te stoppen, vind er geen restitutie plaats.

6.2 Opzegging dient via email te worden ingediend bij aheymeriksdrumles@gmail.com .

bottom of page